top of page

DIGITÁLNE TALENTY

NAŠE POSLANIE

Veríme, že Slovensko potrebuje správne riadenú zahraničnú mobilitu a na tento účel vyvíjame aktivity v oblasti výskumu, tvorby politík a praktických opatrení a poskytujeme podporu verejným inštitúciám, prijímajúcim komunitám a migrantom samotným.

Nase poslanie

List Title

AKTUALITY

2023-10-clanok-Slovakaid-foto-3.jpeg

Pokračujeme v podpore digitálnych inovácií,
trhu práce a investícií
v Moldavsku

V októbri 2023 sme spustili nový projekt v Moldavsku. Pokračujeme
v posilňovaní podnikateľského prostredia a miestnych kapacít
pre kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá tam výrazne chýba.

Digi-Talents-Moldova-2.jpg

Inkubátor talentov pomáha v Moldavsku posilniť kvalifikovanú pracovnú silu v IKT

Problém, ktorému čelíme aj na Slovensku, je v Moldavsku ešte výraznejší. IKT sektor, ktorý má vysoký podiel na HDP krajiny (v roku 2021 to bolo 10%), trpí nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. 

Digi-Talents-Ukraine-1.jpg

Program Digitálne talenty sme z Moldavska

rozšírili už aj

na Ukrajinu

Program pracovnej mobility pre mladých IKT odborníkov medzi Slovenskom, Ukrajinou a Moldavskom s názvom Digitálne talenty umožňuje účastníkom získať nové zručnosti v TOP IKT firmách na Slovensku.

MOBILITA AKO PRÍLEŽITOSŤ

Slovensko patrí ku krajinám s najhoršími demografickými vyhliadkami v EÚ. Počet obyvateľov u nás môže podľa prognóz OSN i Eurostatu už v tomto storočí klesnúť pod štyri milióny. Slovensko bude zároveň podľa demografov jednou z najstarších európskych populácií.

 

Zmierňovať túto situáciu môžeme len niekoľkými spôsobmi, ktoré by v každom prípade mali zahŕňať opatrenia na podporu návratov Slovákov zo zahraničia a riadenú zahraničnú mobilitu.

 

3.PNG

Pracovná mobilita

Aktivity na účel zjednodušenia prijímania zahraničných pracovníkov a na podporu účinných politík riadenia pracovnej mobility

0.jpg

Mobilita a rozvoj

Aktivity na podporu riadenej cirkulárnej mobility ako účinného prostriedku na podporu rozvoja

4.PNG

Diverzita a inklúzia

Aktivity zamerané na podporu pozitívneho vplyvu a vnímania diverzity a aktivity v oblasti integrácie migrantov

Co robime - Anchor

KONTAKT

EMA – Development and Mobility Agency

Podjavorinskej 770/4   
811 03, Bratislava

Slovenská republika

+421 917 432 640

info@migrationagency.eu

IČO: 52 065 871

DIČ: 2121 106 097

NAPÍŠTE NÁM

Email bol poslaný úspešne.

Contact
bottom of page