MIGRÁCIA

PRE ROZVOJ

Správne riadená migrácia je dôležitým nástrojom pre dlhodobo udržateľný rozvoj Slovenska a Európy

NAŠE POSLANIE

Veríme, že Slovensko potrebuje správne riadenú migráciu a na tento účel vyvíjame aktivity v oblasti výskumu, tvorby politík a praktických opatrení a poskytujeme podporu verejným inštitúciám, prijímajúcim komunitám a migrantom samotným.

 

MIGRÁCIA AKO PRÍLEŽITOSŤ

Slovensko patrí ku krajinám s najhoršími demografickými vyhliadkami v EÚ. Počet obyvateľov u nás môže podľa prognóz OSN i Eurostatu už v tomto storočí klesnúť pod štyri milióny. Slovensko bude zároveň podľa demografov jednou z najstarších európskych populácií.

 

Zmierňovať túto situáciu môžeme len niekoľkými spôsobmi, ktoré by v každom prípade mali zahŕňať opatrenia na podporu návratov Slovákov zo zahraničia a riadenú migráciu cudzincov.

 

Je preto našou zodpovednosťou začať o migrácii, či už občanov SR, alebo cudzincov, hovoriť ako o príležitosti a nie ako hrozbe.

3.PNG

Pracovná migrácia

Aktivity na účel zjednodušenia prijímania zahraničných pracovníkov a na podporu účinných politík riadenia pracovnej mobility

0.jpg

Migrácia a rozvoj

Aktivity na podporu riadenej cirkulárnej migrácie ako účinného prostriedku na podporu rozvoja

4.PNG

Diverzita a inklúzia

Aktivity zamerané na podporu pozitívneho vplyvu a vnímania diverzity a aktivity v oblasti integrácie migrantov

 

KONTAKT

EMA – Development and Mobility Agency

Nivy Tower
Mlynské nivy 5
82109, Bratislava

Slovenská republika

+421 2 2044 2269

+421 917 432 640

info@migrationagency.eu

IČO: 52 065 871

DIČ: 2121 106 097

NAPÍŠTE NÁM

Email bol poslaný úspešne.