Marián Vlasatý

Má viac ako pätnásť rokov skúseností z medzinárodného prostredia Organizácie Spojených národov. V Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM) bol zodpovedný za rôzne druhy aktivít v oblasti migrácie vrátane poskytovania humanitárnej pomoci, monitorovania a prevencie zdravotných rizík na hranici a koordinácie výskumných aktivít. Medzi rokmi 2011 – 2017 bol vedúcim oddelenia presídľovacích operácií do Spojených štátov amerických, Kanady a Nórska prostredníctvom núdzového tranzitného centra v SR.

Soňa Andrášová

Počas takmer desiatich rokov pôsobila na rôznych pozíciách v Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM). Okrem iného sa podieľala na založení Migračného informačného centra IOM, ktoré od roku 2006 poskytuje právne, sociálne a pracovné poradenstvo cudzincom na Slovensku, a neskôr bola jeho manažérkou. Je spoluautorkou výskumnej správy Skúsenosti migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím. Špecializuje sa na fundraising a vývoj projektov.

Nina Paulenová

Desať rokov pôsobila ako konzultantka Migračného informačného centra IOM  pre sociálne, pracovné a integračné poradenstvo. Radila cudzincom v rôznych oblastiach ich života na Slovensku a pomáhala im pri hľadaní práce a pri rekvalifikácii. Takisto bola zodpovedná za spoluprácu s komunitami cudzincov a podporu rozvoja ich aktivít na Slovensku. Pripravuje a poskytuje školenia a vzdelávacie aktivity pre zástupcov verejnej a štátnej správy, školy a neziskové organizácie v oblasti komunitnej práce, zvyšovania tolerancie a interkultúrnej komunikácie a je spoluautorkou výskumnej publikácie Skúsenosti migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím.

Barbora Kovarík Böhmerová

V rokoch 2011 – 2015 pracovala v Migračnom informačnom centre IOM, kde okrem iného pôsobila ako právnička poskytujúca poradenstvo cudzincom žijúcim na Slovensku v oblasti pobytového, pracovného, obchodného a rodinného práva. Zároveň sa podieľala na tvorbe informačných materiálov pre cudzincov, školeniach pre zamestnancov verejnej správy a implementácii ďalších projektových aktivít v oblasti integrácie cudzincov. Neskôr bola finančnou a HR manažérkou vo verejnoprávnej inštitúcii – Fond na podporu umenia – kde zodpovedala za celkové finančné a rozpočtové riadenie organizácie.

Petra Gavalcová

Po štúdiu Medzinárodnej bezpečnosti a práva v Nemecku a Dánsku pôsobila na oddelení Súdneho manažmentu na Špeciálnom súde pre vojnové zločiny niekdajších príslušníkov Kosovskej oslobodzovacej armády v Hágu, kde sa okrem iného podieľala na implementácii vnútorných nariadení súdu, zostavovala dokumentáciu a verifikovanie implementovaných riešení, koordinovala testovanie súdnej siene, a podieľala sa na výskumnej činnosti. Následne pôsobila v Medzinárodnej organizácii pre migráciu v Košiciach kde okrem právneho a sociálneho poradenstva pripravovala stanoviská k azylovému konaniu maloletých bez sprievodu, a podieľala sa na manažmente denného chodu Košickej kancelárie.