© 2019 by Európska migračná agentúra (EMA)

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn - Grey Circle

Marián Vlasatý

Má viac ako pätnásť rokov skúseností z medzinárodného prostredia Organizácie Spojených národov. V Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM) bol zodpovedný za rôzne druhy aktivít v oblasti migrácie vrátane poskytovania humanitárnej pomoci, monitorovania a prevencie zdravotných rizík na hranici a koordinácie výskumných aktivít. Medzi rokmi 2011 – 2017 bol vedúcim oddelenia presídľovacích operácií do Spojených štátov amerických, Kanady a Nórska prostredníctvom núdzového tranzitného centra v SR.

Soňa Andrášová

Počas takmer desiatich rokov pôsobila na rôznych pozíciách v Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM). Okrem iného sa podieľala na založení Migračného informačného centra IOM, ktoré od roku 2006 poskytuje právne, sociálne a pracovné poradenstvo cudzincom na Slovensku, a neskôr bola jeho manažérkou. Je spoluautorkou výskumnej správy Skúsenosti migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím. Špecializuje sa na fundraising a vývoj projektov.

Nina Paulenová

Desať rokov pôsobila ako konzultantka Migračného informačného centra IOM  pre sociálne, pracovné a integračné poradenstvo. Radila cudzincom v rôznych oblastiach ich života na Slovensku a pomáhala im pri hľadaní práce a pri rekvalifikácii. Takisto bola zodpovedná za spoluprácu s komunitami cudzincov a podporu rozvoja ich aktivít na Slovensku. Pripravuje a poskytuje školenia a vzdelávacie aktivity pre zástupcov verejnej a štátnej správy, školy a neziskové organizácie v oblasti komunitnej práce, zvyšovania tolerancie a interkultúrnej komunikácie a je spoluautorkou výskumnej publikácie Skúsenosti migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím.

Barbora Kovarík Böhmerová

V rokoch 2011 – 2015 pracovala v Migračnom informačnom centre IOM, kde okrem iného pôsobila ako právnička poskytujúca poradenstvo cudzincom žijúcim na Slovensku v oblasti pobytového, pracovného, obchodného a rodinného práva. Zároveň sa podieľala na tvorbe informačných materiálov pre cudzincov, školeniach pre zamestnancov verejnej správy a implementácii ďalších projektových aktivít v oblasti integrácie cudzincov. Neskôr bola finančnou a HR manažérkou vo verejnoprávnej inštitúcii – Fond na podporu umenia – kde zodpovedala za celkové finančné a rozpočtové riadenie organizácie.

Patrícia Kaplánová

Vyštudovala politické vedy a európske štúdiá. Svoje doktorandské štúdium absolvovala v zahraničí, kde skúmala vplyv sociálnych identít na online politickú participáciu na európskej úrovni. Má za sebou niekoľko zahraničných projektov a stáží v Slovinsku, Portugalsku, Taliansku alebo vo Francúzsku. Odkedy sa vrátila späť na Slovensko, pracovala ako analytička pre projekty vo vzdelávaní a v súčasnosti sa angažuje v neziskovom sektore na lokálnej úrovni.

Michal Hežely

Vyštudoval medzinárodné vzťahy. Počas štúdia pôsobil štyri roky v študentskej mimovládnej organizácii Euroatlantické centrum (EAC), spočiatku ako programový koordinátor a neskôr ako programový riaditeľ. V rámci pôsobenia v EAC sa podieľal na príprave a koordinácii rôznych projektov, podujatí a konferencií, ako Slovenské bezpečnostné fórum či Vyšehradské mládežnícke fórum. Zároveň sa v rámci stáže v rokoch 2017 a 2018 podieľal na prípravách Dní NATO v Ostrave & Dní Vzdušných síl AČR, najväčšej bezpečnostnej prehliadky v Európe.

EMA_orange_SK_170x70.png