top of page

MIGRÁCIA

PRE ROZVOJ

Správne riadená migrácia je dôležitým nástrojom pre dlhodobo udržateľný rozvoj Slovenska a Európy

3.PNG

Pracovná migrácia

Aktivity na účel zjednodušenia prijímania zahraničných pracovníkov a na podporu účinných a zodpovedných politík riadenia pracovnej mobility

0.jpg

Migrácia a rozvoj

Aktivity na podporu riadenej cirkulárnej migrácie ako účinného prostriedku na podporu rozvoja

4.PNG

Diverzita a inklúzia

Aktivity zamerané na podporu pozitívneho vplyvu a vnímania diverzity a aktivity v oblasti integrácie migrantov

Nedostatok kvalitnej pracovnej sily patrí medzi najväčšie obavy podnikateľov na Slovensku.

Prieskum ČSOB medzi firmami na Slovensku, agentúra Datank, 2018

Co_robime_Anchor
bottom of page