© 2019 by Európska migračná agentúra (EMA)

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn - Grey Circle

MIGRÁCIA

PRE ROZVOJ

Správne riadená migrácia je dôležitým nástrojom pre dlhodobo udržateľný rozvoj Slovenska a Európy

3.PNG

Aktivity na účel zjednodušenia prijímania zahraničných pracovníkov a na podporu účinných a zodpovedných politík riadenia pracovnej mobility

Pracovná migrácia

0.jpg

Aktivity na podporu riadenej cirkulárnej migrácie ako účinného prostriedku na podporu rozvoja

Migrácia a rozvoj

4.PNG

Aktivity zamerané na podporu pozitívneho vplyvu a vnímania diverzity a aktivity v oblasti integrácie migrantov

Diverzita a inklúzia

Nedostatok kvalitnej pracovnej sily patrí medzi najväčšie obavy podnikateľov na Slovensku.

Prieskum ČSOB medzi firmami na Slovensku, agentúra Datank, 2018

 
EMA_orange_SK_170x70.png