top of page

MIGRÁCIA

PRE ROZVOJ

Správne riadená migrácia je dôležitým nástrojom pre dlhodobo udržateľný rozvoj Slovenska a Európy

Diverzita a inkluzia - Anchor

Diverzita a inklúzia

4.PNG

Slovensko je tradične skôr krajinou emigrácie ako imigrácie. V rôznych fázach našej histórie zo Slovenska odchádzali ľudia za lepším životom do zahraničia. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia napríklad odišlo z územia súčasného Slovenska viac ako pol milióna ľudí do Spojených štátov amerických a Kanady, čo predstavovalo 20 % vtedajšieho obyvateľstva na území dnešného Slovenska. Počas komunistického režimu, medzi rokmi 1948 a 1989, odišlo cez železnú oponu 138 000 ľudí, ktorí sa stali politickými utečencami v krajinách západného sveta. Zjednodušené možnosti pohybu, štúdia a práce po vstupe do Slovenska do EÚ viedli k ďalšej vlne emigrácie z našej krajiny: odhaduje sa, že v súčasnosti v zahraničí pracuje až 300 000 Slovákov, teda 5 % celkovej populácie Slovenska.

Slováci majú skúsenosti so spolužitím s menšinami, ktoré tvoria až 20 % obyvateľstva, no nemajú takmer žiadnu históriu spolužitia s ľuďmi pochádzajúcimi z iných krajín a kultúr, vyznávajúcimi iné náboženstvá, s inou farbou pleti, odlišnými tradíciami či spôsobmi obliekania.

Do roku 2015 bola téma imigrácie a integrácie migrantov okrajová, čo sa však výrazne zmenilo v súvislosti s tzv. utečeneckou krízou z rokov 2015 a 2016. V dôsledku negatívneho politického diskurzu voči utečencom a migrantom sa posilnil sociálny dištanc voči migrantom a radikalizovala sa verejná mienka. To potvrdzuje napríklad aj svetový prieskum verejnej mienky, Gallup World Poll, v rámci ktorého sa v 138 krajinách svata skúmala miera akceptácie migrantov (Global Migrant Acceptance Index). Slovensko sa v rebríčku umiestnilo na piatom mieste zospodu.

S ohľadom na uvedené skutočnosti Európska migračná agentúra pripravuje aktivity zamerané na posilnenie pozitívneho vplyvu a pozitívneho vnímania diverzity na Slovensku, ako aj aktivity zamerané na posilnenie integrácie migrantov.

bottom of page