© 2019 by Európska migračná agentúra (EMA)

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn - Grey Circle

Aktuálne otvorené pozície:

Pozícia:

Právnik - projekty študentskej a pracovnej mobility

Zamestnávateľ:

Európska migračná agentúra (EMA)

Miesto práce: 

Palisády 29, Bratislava

Druh pracovného pomeru:

Práca na živnosť a mandátnu zmluvu.  Plný úväzok.

Termín nástupu:

15.1.2020

Celková mzda: 

Mesačna mzda 1 300 EUR (brutto)

Právnik - projekty študentskej a pracovnej mobility

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Európska migračná agentúra (EMA) hľadá do svojho tímu právnika, ktorý bude zodpovedný za odborné pokrytie tém študentskej a pracovnej mobility, najmä v rámci projektu Schéma mobility ukrajinských študentov IT na účel transferu zručností v oblasti IT zo Slovenska na Ukrajinu (viac informácií o projekte pozri tu: https://www.migrationagency.eu/projekty).

Vybraný uchádzač bude zodpovedný najmä za:

 • prípravu administratívnych a operačných postupov schémy mobility, t. j. rozpracovanie právnych aspektov schémy mobility, návrh právnej štruktúry spolupráce medzi zainteresovanými stranami, návrhy zmlúv medzi univerzitami, návrh zmlúv medzi firmami a študentmi a pod.,

 • nastavenie pobytových aspektov schémy mobility vo vzťahu k administratívnym a právnym povinnostiam zahraničných študentov/pracovníkov na Slovensku,

 • kontrolu plnenia právnych povinností zo strany partnerov projektu a cieľovej skupiny.

Okrem toho bude mať na starosti aj vybrané aspekty súvisiace s projektovým riadením, ako napríklad:

 • realizáciu projektových aktivít v súlade so zmluvami o dotáciách na projekty,

 • monitoring a vyhodnocovanie realizácie projektových aktivít, a v prípade potreby vypracovanie návrhov na ich zmenu,

 • komunikáciu s riadiacim orgánom, organizáciami štátnej správy, projektovými partnermi a inými subjektmi (napr. s univerzitami participujúcimi na projektoch, s odbornými organizáciami v oblasti IT, so zahraničnými študentmi a pod.),

 • prípravu podkladov na stretnutia s partnermi, poradné výbory, spracovanie záverov a správ zo stretnutí,

 • získavanie a spracovanie informácií týkajúcich sa tém migrácie a mobility (pozri záhlavie inzerátu),

 • prípravu informačných a PR výstupov projektu,

 • vypracovanie naratívnych projektových správ,

 • asistenciu pri príprave nových projektov a rozpočtov.

 

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie a skúsenosti:

 • Vysokoškolské vzdelanie, prednostne v oblasti práva,

 • Trojročná prax

 • Skúsenosti s riadením a realizáciou neziskových projektov,

 • Skúsenosti so spracovaním odborných a právnych podkladov a zmlúv,

 • Znalosť oblasti migrácie alebo rozvojovej pomoci výhodou,

 • Vysoká úroveň počítačovej gramotnosti, výborná znalosť MS Office,

 • Pripravenosť vzdelávať sa a študovať si nové informácie,

 • Anglický jazyk – úroveň B2,

 • Vodičský preukaz B.

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Aktívny a iniciatívny prístup,

 • Schopnosť analyzovať a riešiť problémy,

 • Výborné organizačné schopnosti, zodpovednosť, asertivita a osobné nasadenie,

 • Záujem o oblasti činnosti organizácie.

 

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Práca v dynamicky sa rozvíjajúcej organizácii,

 • Možnosť získať detailné skúsenosti s riadením projektov podporených rôznymi donormi,

 • Príjemné kancelárske priestory v areáli Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku,

 • Flexibilný pracovný čas.

 

Informácie o výberovom konaní

Ak Vás ponuka zaujala, svoje CV a motivačný list pošlite na info@migrationagency.eu do 31.12.2019. Do predmetu emailu uveďte Právnik - projekty študentskej a pracovnej mobility.

 

Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 15.1.2020.

 

V tejto fáze ponúkame zmluvu na 6 mesiacov s možnosťou predĺženia. Preferujeme čo najskorší možný termín nástupu, ideálne 15.1.2020.

 

Pozícia:

Stážista

Zamestnávateľ:                                            Európska migračná agentúra (EMA)

Miesto práce:                                                 Palisády 29, Bratislava

Druh a trvanie stáže:                       Trojmesačná stáž s možnosťou predĺženia na 6 mesiacov.

Termín nástupu:                                           20.1.2020 (preferujeme čo najskorší možný termín nástupu)

Celková mzda:                                               Stáž nie je honorovaná. V prípade dlhodobejšej spolupráce (nad 3 mesiace) je možná dohoda na finančnom príspevku.

Ponuka stáže

Informácie o stáži

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Európska migračná agentúra (EMA) hľadá do svojho tímu študentku/študenta denného alebo diaľkového štúdia odborov práva, politológie alebo medzinárodných vzťahov, s výbornou znalosťou slovenského a anglického jazyka, ktorá/ý je zodpovedná/ý, komunikatívna/ý a zaujíma sa o projektový manažment a tému migrácie, na troj- až šesťmesačnú stáž v priestoroch kancelárie EMA na bratislavských Palisádach.

Projekty, na ktorých EMA aktuálne pracuje, sa týkajú tém návratov slovenských pracovníkov, študentskej a pracovnej mobility zahraničných študentov a mladých odborníkov, najmä v oblasti IT. Projekty sú financované SlovakAid, Ministerstvom zahraničných veci a európskych záležitostí SR a Európskou komisiou.

Stážista/stážistka bude zodpovedný za:

 • pomoc pri realizácií projektových aktivít v súlade so zmluvami o dotáciách na projekty,

 • pomoc pri administrácii úradných a projektových dokumentov vrátane finančných správ,

 • pomoc pri správe webovej stránky a príprave propagačných materiálov a iných PR aktivitách,

 • spracovanie týždenného monitoringu médií v oblasti migrácie,

 • občasné preklady z/do anglického jazyka a príprava jednoduchých článkov na webovú stránku organizácie.

 

Požiadavky na stážistu

 

Vzdelanie a skúsenosti:

 • Študent denného alebo diaľkového štúdia v odboroch práva, politológie alebo medzinárodných vzťahov,

 • Záujem o témy migrácie a projektového manažmentu,

 • Dobrá úroveň počítačovej gramotnosti, najmä dobrá znalosť MS Office,

 • Anglický jazyk – úroveň B2.

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Aktívny a iniciatívny prístup,

 • Záujem o oblasti činnosti organizácie.

Pracovný čas

 • 16- až 20-hodinový pracovný týždeň s možnosťou rozvrhnutia pracovného času podľa dohody.

 

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Práca v dynamicky sa rozvíjajúcej organizácii,

 • Možnosť získať skúsenosti s koordináciou projektov podporených rôznymi donormi,

 • Príležitosť zoznámiť sa s problematikou migrácie a fungovaním mimovládnej organizácie aktívnej v tejto oblasti,

 • Príjemné kancelárske priestory v areáli Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku,

 • Rozvrhnutie pracovného času podľa dohody,

 • Možnosť podieľať sa podľa záujmu na vývoji a príprave nových projektov,

 • Každý absolvent stáže dostane odporúčací list s detailným popisom stáže, pracovnej náplne a získaných zručností.

 

Informácie o výberovom konaní

Ak Vás ponuka zaujala, svoje CV a krátky motivačný list pošlite na info@migrationagency.eu do 31.12.2019. Do predmetu emailu uveďte Stážista.

Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 15.1.2020.

V tejto fáze ponúkame možnosť troj- až šesťmesačnej stáže s prípadnou možnosťou predĺženia.

 
EMA_orange_SK_170x70.png