top of page

Aktuálne otvorené pozície

1. EXPERTNÉ DOBROVOĽNÍCTVO V MOLDAVSKU (NÁKLADY HRADENÉ)

Agentúra EMA hľadá do svojho tímu Experta dobrovoľníka so skúsenosťami s realizáciou medzinárodných projektov. Vďaka finančnej podpore SlovakAid ponúkame možnosť zapojiť sa do rozvojového dobrovoľníctva a vycestovať do Moldavska za zmysluplnou prácou. Svojimi skúsenosťami môžeš prispieť k podpore našich projektov, ktoré sa zameriavajú na podporu trhového prostredia v Moldavsku - zamestnanosť žien podnikateliek, rozvoj malých a stredných podnikov, poskytovanie mini-granty, pracovnú mobilitu a iné. Agentúra EMA pôsobí už niekoľko rokov v Moldavsku, čaká ťa skúsený tím partnerskej organizácie, zabehnutá moderná kancelária a zaujímavé pracovné cesty do terénu počas implementácie aktivít.

NÁKLADY: Všetky náklady sú hradené prostredníctvom SlovakAid, vrátane nákladov na dopravu, zdravotného poistenia, povinnej lekárskej prehliadky a nákladov v mieste pobytu (ubytovanie a strava). Viac informácií tu. 

ZAČIATOK: ideálne marec/máj 2024

MIESTO PÔSOBENIA: Kišiňov vrátane výjazdov do regiónov
DĹŽKA PÔSOBENIA: 2-3 mesiace v závislosti od dohody

 

NÁPLŇ DOBROVOĽNÍCKYCH ČINNOSTÍ: 

Expert dobrovoľník/-čka pre posilnenie aktivít a strategického smerovania v rámci podpory trhového prostredia v Moldavsku 

Prítomnosť expert dobrovoľníka/-čky bude prínosom a doplní kapacitu našej dlhodobej partnerskej organizácie Seed Forum pri realizácii spoločných projektov. Práca vyžaduje znalosti v oblasti zlepšovania trhového prostredia, poradenstva a brainstormingu pri udeľovaní mini-grantov malým podnikom v rurálnych oblastiach. Bude tiež zameraná na zhodnotenie dopadu aktivít viacerých projektov na strane Seed Forum, analýzu potrieb v Moldavsku s cieľom prípravy ďalších spoločných aktivít a synergií, podporu kapacít partnera v reportovaní a iné.

 
TVOJE ÚLOHY:
 • spolupráca s projektovou manažérkou a tímom pri rozvíjaní a hodnotení dopadu projektov zameraných na budovanie trhového prostredia v Moldavsku (primárne v oblasti agro, vinárstva a turizmu),

 • mapovanie potrieb a analýza súčasných trendov na trhu,

 • podpora pri plánovaní a realizácii projektových aktivít,

 • udržiavanie kontaktov a spolupráca s partnerskými organizáciami, štátnymi inštitúciami a ďalšími relevantnými aktérmi,

 • realizácia a monitoring vybraných projektových aktivít, príprava potrebných dokumentov,

 • tvorba a publikovanie obsahu pre sociálne média,

 • podpora pri príprave projektových správ a ďalších dokumentov.

 

KOHO HĽADÁME:
 • vek min. 23 rokov,

 • vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v relevantnej oblasti (manažment, rozvojové štúdiá, ekonómia, poľnohospodárstvo a pod.),

 • silné komunikačné schopnosti, pro-aktívnosť vo vyhľadávaní aktivít a informácií, kreativita a vynaliezavosť,

 • znalosti tém rozvojového sektora a medzinárodnej spolupráce,

 • skúsenosti v budovaní trhovej ekonomiky, zamestnanosti, mapovania potrieb a aktivít, príprava reportov,

 • angličtina – pokročilý,

 • schopnosť pracovať samostatne, s rôznymi ľuďmi a komunitami a prispôsobiť sa novému kontextu a kultúre.

 

AKO SA PRIHLÁSIŤ: Pošli životopis (max. 2 strany) spolu s motivačným listom (max. 1 strana) v angličtine na vacancy@migrationagency.eu najneskôr do 19. Februára 2024. Pohovor bude prebiehať v slovenskom a anglickom jazyku. 

 

Pozn. Zaslaním vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu kandidátov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. 

 

ponuka-staze
bottom of page