Aktuálne otvorené pozície:

Pozícia:

Stážista

Zamestnávateľ:                                            Európska migračná agentúra (EMA)

Miesto práce:                                                 Palisády 29, Bratislava

Druh a trvanie stáže:                       Trojmesačná stáž s možnosťou predĺženia na 6 mesiacov.

Termín nástupu:                                          

1. 7. 2020 (resp. čo najskorší možný termín nástupu)

Celková mzda:                                               Stáž je honorovaná. Úspešný kandidát dostane mesačný finančný príspevok na stáž v závislosti od predchádzajúcich skúseností a počtu odpracovaných hodín.

Ponuka stáže

Informácie o stáži

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Európska migračná agentúra (EMA) hľadá do svojho tímu študentku/študenta alebo čerstvého absolventa vysokej školy (do 3 rokov od skončenia štúdia) odborov práva, ekonómie, politológie alebo medzinárodných vzťahov, s predošlou skúsenosťou s administratívnou prácou v kancelárii, výbornou znalosťou slovenského a anglického jazyka, ktorá/ý je zodpovedná/ý, komunikatívna/ý a zaujíma sa o projektový manažment a tému migrácie, na troj- až šesťmesačnú stáž v priestoroch kancelárie EMA na bratislavských Palisádach.


Projekty, na ktorých EMA aktuálne pracuje, sa týkajú tém študentskej a pracovnej mobility zahraničných študentov a mladých odborníkov, najmä v oblasti IT. Projekty sú financované SlovakAid, Ministerstvom zahraničných veci a európskych záležitostí SR a Európskou komisiou.

Stážista/stážistka bude zodpovedný za:

 • pomoc pri realizácii projektových aktivít v súlade so zmluvami o dotáciách na projekty,

 • pomoc pri administrácii úradných a projektových dokumentov vrátane finančných správ,

 • pomoc pri správe webovej stránky a príprave propagačných materiálov a iných PR aktivitách,

 • spracovanie týždenného monitoringu médií v oblasti migrácie,

 • občasné preklady z/do anglického jazyka a príprava jednoduchých článkov na webovú stránku organizácie.

 

Požiadavky na stážistu

 

Vzdelanie a skúsenosti:

 • Študent alebo čerstvý absolvent vysokej školy (do 3 rokov od skončenia štúdia) v odboroch práva, ekonómie, politológie alebo medzinárodných vzťahov,

 • Predošlé pracovné skúsenosti s administratívnou prácou v kancelárii sú podmienkou,

 • Záujem o témy migrácie a projektového manažmentu,

 • Dobrá úroveň počítačovej gramotnosti, najmä dobrá znalosť MS Office,

 • Pripravenosť vzdelávať sa a študovať si nové informácie,

 • Anglický jazyk – úroveň B2,

 • Aktívny a iniciatívny prístup, zmysel pre detail a zodpovednosť, dobré komunikačné schopnosti.

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Aktívny a iniciatívny prístup,

 • Zmysel pre detail a zodpovednosť,

 • Dobré komunikačné schopnosti,

 • Záujem o oblasti činnosti organizácie.

Pracovný čas:

 • 16- až 20-hodinový pracovný týždeň s možnosťou rozvrhnutia pracovného času podľa dohody.

 

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • Práca v dynamicky sa rozvíjajúcej organizácii,

 • Možnosť získať skúsenosti s koordináciou projektov podporených rôznymi donormi,

 • Príležitosť zoznámiť sa s problematikou migrácie a fungovaním mimovládnej organizácie aktívnej v tejto oblasti,

 • Príjemné kancelárske priestory v areáli Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku,

 • Rozvrhnutie pracovného času podľa dohody,

 • Možnosť podieľať sa podľa záujmu na vývoji a príprave nových projektov,

 • Každý absolvent stáže dostane odporúčací list s detailným popisom stáže, pracovnej náplne a získaných zručností,

 • Finančné ohodnotenie v závislosti od predchádzajúcich skúseností.

 

Informácie o výberovom konaní

Ak Vás ponuka zaujala, svoje CV a krátky motivačný list pošlite na info@migrationagency.eu do 30.6.2020. Do predmetu emailu uveďte Stážista.

Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky.


V tejto fáze ponúkame možnosť troj- až šesťmesačnej stáže s prípadnou možnosťou predĺženia.

 

© 2019 by Európska migračná agentúra (EMA)

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn - Grey Circle
EMA_orange_SK_170x70.png