top of page

Zahraniční študenti na Slovensku

14. januára 2020

Ak ste zahraničným študentom, ktorý študuje alebo študoval na Slovensku, pozývame vás podeliť sa o vaše skúsenosti prostredníctvom vyplnenia anonymného dotazníka.

Cieľom výskumu je zmapovať dôvody, pre ktoré si zahraniční študenti vyberajú štúdium na slovenských vysokých školách, preskúmať ich skúsenosti so životom a štúdiom na Slovensku a následne navrhnúť možnosti na posilnenie integrácie zahraničných študentov do akademického a pracovného života v SR.

Anonymný dotazník v ruštine, angličtine a slovenčine, ako aj viac informácií o výskumnom projekte vo všetkých troch jazykoch nájdete na odkaze https://www.migrationagency.eu/zahranicni-studenti.

EMA
bottom of page