top of page

Foreign students in Slovakia

Zahraniční študenti na Slovensku.png

Project information

If you are a foreign student who has studied or is currently studying in Slovakia, we invite you to share your experience by completing this fully anonymous survey. The aim of the survey is to map the motivations of foreign students to study at Slovak universities, analyse their experience with living and studying in Slovakia and subsequently to recommend measures to strengthen the integration of foreign students into academic and professional life in Slovakia.

 

 

Информация о проекте

Вы, являетесь иностранным студентом на территории Словакии, который посещает или окончил вуз. Поделитесь своим опытом, приняв участие в анонимной анкете. Благодаря данной анкеты, мы узнает основные критерия и стратегию, которые используют иностранные студенты в словацких вузах, проведём анализ опыта образа жизни и получению новых знаний в Словакии, вследствие чего, сможем улучшить процесс интеграции иностранных студентов для для получения новых знаний в вузах и для дальнейшей перспективы работы в Словакии.

Informácie o projekte

Ak ste zahraničným študentom, ktorý študuje alebo študoval na Slovensku, pozývame vás podeliť sa o vaše skúsenosti prostredníctvom vyplnenia anonymného dotazníka. Cieľom výskumu je zmapovať dôvody, pre ktoré si zahraniční študenti vyberajú štúdium na slovenských vysokých školách, preskúmať ich skúsenosti so životom a štúdiom na Slovensku a následne navrhnúť možnosti na posilnenie integrácie zahraničných študentov do akademického a pracovného života v SR.

dotaznik
survey
anketa
bottom of page