top of page

Podporujeme kapacity v kybernetickej bezpečnosti a zlepšujeme zamestnateľnosť mladých absolventov na Ukrajine

26. januára 2024

Strach o ekonomické prežitie, kritický úpadok trhu a kybernetické útoky sú spolu s bezpečnostným rizikom každodennou realitou na Ukrajine.

Medzinárodná  pomoc sa zameriava na pokrytie urgentných potrieb miliónov obyvateľov, ktorí sa ocitli v zúfalej situácii bez neistej budúcnosti. Neistota sužuje aj mladých ľudí vstupujúcich na trh práce so snahou uplatniť sa. Otvorený konflikt v krajine má za následok stratu zdrojov a ľudského kapitálu a zvyšujúcu sa mieru nezamestnanosti na Ukrajine. Ako býva častým problémom mladých absolventov a absolventiek vysokých škôl, študentom často chýbajú praktické zručnosti a kompetencie, ktoré by im pomohli uplatniť sa v kritickej infraštruktúre.


Nezisková organizácia EMA – Development and Mobility Agency preto spolu s partnerskou spoločnosťou ESET spustila pilotný projekt Akadémia kybernetickej bezpečnosti 2024/2025 na dvoch univerzitách v Kyjeve – na Národnej leteckej univerzite a na Národnej univerzite Kiev-Mohyla Academy, ktorý posilňuje tvrdé a mäkké kapacity 40 študentov a študentiek v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom 5 z nich ponúka možnosť stáže na Slovensku. Akadémia posilňuje kvalitné a praktické vzdelávanie na pôde univerzít, ktoré zodpovedá potrebám IKT sektora na Ukrajine.


Tento projekt priamo koordinovala aj naša expertná dobrovoľníčka Veronika, ktorá pôsobila na Ukrajine prostredníctvom dobrovoľníckeho programu SlovakAid. Vďaka tejto iniciatíve mohla Veronika podporovať implementáciu Akadémie priamo na Ukrajine, upevňovať profesionálnu spoluprácu medzi Slovenskom a Ukrajinou, podporovať manažment fakulty pred a počas implementácie projektu a dohliadať nad jeho priebehom. Veronika strávila ako expertná dobrovoľníčka na Ukrajine 3 mesiace, kde zužitkovala svoje bohaté skúsenosti v humanitárnom a rozvojovom sektore. Okrem toho poskytovala univerzite aj poradenstvo v príprave strategických projektov a získavaní nových medzinárodných možností.


Expertné dobrovoľníctvo SlovakAid je nástroj pomoci zameraný na rozvoj organizácií či inštitúcií v krajinách v núdzi. Vďaka tomuto môžu slovenské neziskové organizácie vysielať dobrovoľníkov do krajín, v ktorých pomáhajú prostredníctvom svojich rozvojových aktivít. Program vysielania dobrovoľníkov nielen posilňuje kapacity prijímajúcej organizácie v krajine, ale upevňuje aj vzťahy a väzby medzi danými krajinami, v tomto prípade medzi Slovenskom a Ukrajinou.


A čo hovorí Veronika na jej skúsenosť s expertným dobrovoľníctvom SlovakAid?


„Dobrovoľníctvo prostredníctvom SlovakAid bola skvelá príležitosť pre posilnenie kapacít univerzít v Kyjeve a umožnila mi naučiť sa nové veci. Práca s kolegami z akademického prostredia bola veľmi zaujímavá a príjemná. Napriek tomu, že sú tu ľudia neuveriteľne unavení a strácajú nádej, obdivujem ich za ich schopnosť zobudiť sa každé ráno do bombardovanej krajiny a ísť do práce. Obdivujem mužov, ktorí ochraňujú krajinu a svoje rodiny, obdivujem ženy, ktoré každý deň hrdo kráčajú vpred. Obdivujem tu všetkých, ktorí opakovane nachádzajú silu vstať a čeliť neustálym útokom ohrozujúcim ich životy a životy svojich blízkych.“

EMA
bottom of page