top of page

Tatianin obchod sa po dvadsiatich rokoch rozrástol o dve nové pobočky

Ďalšia z našich prijímateliek mini-grantu, Tatiana, sa rozhodla finančnú podporu využiť na otvorenie dvoch nových pobočiek s chovateľskými produktmi.

Ako sama povedala, možnosť zapojiť sa o nášho projektu a získať minigrant bol pre ňu obrovskou príležitosťou a šancou posunúť svoje podnikanie na vyššiu úroveň. Podnikateľské prostredie je plné neobmedzených možností, ale niekedy je aj malá pomoc potrebná, aby sa plány a vízie mohli uskutočniť.


Projekt Inkubátor talentov: Digitálne vzdelávanie žien a IT odborníkov v Moldavsku je realizovaný v spolupráci s partnerom Seed Forum a z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SR SlovakAid. Jeden z jeho cieľov je podporiť ženy v Kišiňove a dvoch regionálnych oblastiach Moldavska v získavaní nových IT zručností ako aj v zapojení sa do trhového prostredia krajiny, či už rozvojom vlastných podnikov, alebo kariérnym rastom v jednej z IKT firiem.


Pozrite si video:

Tatianin obchod sa po dvadsiatich rokoch rozrástol o dve nové pobočky
bottom of page