top of page

Náš Inkubátor talentov naštartoval nový biznis Mikhaely

Mikhaela našla motiváciu na založenie vlastného projektu práve počas participácie na našom vzdelávaní v Inkubátore talentov, na kurze web dizajnu.

Za peniaze z minigrantu si kúpila tlačiarne na textil a iný materiál, špecializovanú sušičku na potlačené produkty a prístroj na orezávanie. Toto príslušenstvo jej pomáha vyrábať personalizované produkty pre svojich zákazníkov a rozvíjať svoju kreativitu v podobe nových dizajnov.


Projekt Inkubátor talentov: Digitálne vzdelávanie žien a IT odborníkov v Moldavsku je realizovaný v spolupráci s partnerom Seed Forum a z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SR SlovakAid. Jedným z jeho cieľov je podporiť ženy v Kišiňove a dvoch regiónoch Moldavska v získavaní nových IT zručností ako aj v zapojení sa do trhového prostredia krajiny, či už rozvojom vlastných podnikov, alebo kariérnym rastom v jednej z IKT firiem.


Pozrite si video:

Náš Inkubátor talentov naštartoval nový biznis Mikhaely
bottom of page