top of page

EMA pomáha Slovensku v celosvetových pretekoch o talenty

Až 16 IKT spoločností na Slovensku si môže vyberať z profilov mladých IT odborníkov, ktorých EMA získala pre potreby slovenského pracovného trhu v rámci pilotného programu pracovnej mobility DigiTalents.

Program reflektuje potreby IKT sektora, ktorý bojuje s nedostatkom odborníkov a pomáha mladým talentom z Moldavska a Ukrajiny získať pracovné miesto na Slovensku a naštartovať svoju profesionálnu kariéru.


Projektový tím EMA zabezpečuje účastníkom  programu pracovné miesto, relokáciu na Slovensko,  imigračné formality, odborné vzdelávanie podľa požiadaviek IT firiem a pomoc počas pobytu na Slovensku.


Ako poznamenal Peter Horňák, zástupca firmy Accenture na Slovensku: „Pracovná mobilita je súčasťou globálnej stratégie Accenture. Je to však veľmi zložitý proces. V tejto oblasti preto považujeme za najdôležitejšie navrhnúť flexibilnú, jednoduchú a efektívnu schému, ktorá pomôže spoločnostiam tieto prekážky prekonať.“


Pozrite si skúsenosť Sofie z Ukrajiny a spoločnosti Accenture s účasťou v programe.


Projekt Digitálne talenty je financovaný Európskou úniou prostredníctvom Partnerstva pre migráciu (MPF) Medzinárodného centra pre rozvoj migračnej politiky (International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)). Projekt spolufinancuje SlovakAid.

EMA pomáha Slovensku v celosvetových pretekoch o talenty
bottom of page