top of page

Prvý polrok programu Digitálne talenty pre Moldavsko – Slovensko pre talenty

29. januára 2022

V lete 2021 sme spustili program pracovnej mobility pre študentov a absolventov IKT odborov medzi Slovenskom a Moldavskom s názvom „Digitálne talenty pre Moldavsko – Slovensko pre talenty“ (DIGI TALENTS). Počas úvodných šiestich mesiacov sme sa zamerali na nastavenie spolupráce s partnermi, zapojenie relevantných aktérov a spustenie komunikačnej kampane pred náborom uchádzačov.

Dobre riadený program pracovnej mobility je výhodný pre všetky zapojené strany. Na Slovensku pomáha riešiť nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a posilňuje vzájomné obchodné vzťahy s Moldavskom. Pre moldavských účastníkov predstavuje jedinečnú príležitosť na získanie praktických skúseností a zručností. Z rozvoja vzájomných obchodných vzťahov prosperuje aj Moldavsko, ktoré zároveň získa časť kvalitných, vyškolených kandidátov späť na svoj pracovný trh.


Pre úspech tejto schémy je na jednej strane potrebné zapojenie IKT firiem na Slovensku, a na druhej strane aktívny záujem mladých IT talentov z Moldavska.


Preto nás teší zapojenie viacerých IKT firiem na Slovensku, ktoré majú záujem prijať moldavské talenty na 3-mesačnú stáž alebo 12-mesačné zamestnanie. Globálny líder ESET v bratislavskej pobočke ponúkne miesta najmä C++ a C#/.Net softvérovým inžinierom. Software vývojári nájdu uplatnenie vo firme SOITRON, ktorá sa zaoberá robotikou, automatizáciou, kybernetickou bezpečnosťou či IoT alebo sieťovými riešeniami. Zapojil sa aj úspešný slovenský startup ONE SIMPLICITY, ktorý tvorí revolučné riešenia na interakciu miest s občanmi a ktorý ponúkne miesta front-end vývojárom.


Do náboru vhodných uchádzačov investoval projektový tím veľa úsilia. Informačnú kampaň odštartovalo 23. novembra 2021 mediálne podujatie na propagáciu programu v technologickom centre Tekwill v Kišiňove. Na podujatí sa zúčastnilo viacero kľúčových aktérov, vrátane štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, pani Ingrid Brockovej.


Krátky zostrih z mediálneho podujatia si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=0ZeiSPKJfpk


Záujemcovia o program mali taktiež možnosť zúčastniť sa informačných seminárov, na ktorých sme im predstavili podmienky a benefity účasti, ako aj konkrétne kroky na ceste z Moldavska k získaniu skúseností v IKT firmách na Slovensku. Celkom sme pre záujemcov zorganizovali 3 online semináre a 2 prezenčné semináre na pôde moldavských technických škôl.


Koncom roka 2021 prebehlo prvé kolo prihlasovania do programu a v súčasnosti hodnotíme a testujeme zručnosti kandidátov. Pri výbere vhodných uchádzačov sú dôležité nielen skúsenosti a znalosti v odbore, ale aj úroveň znalosti anglického jazyka a osobná motivácia. Druhé kolo prihlasovania bude spustené na jar, pričom prvé moldavské IKT talenty privítame na Slovensku v lete.


Projekt je financovaný Európskou úniou prostredníctvom Partnerstva pre migráciu (MPF) Medzinárodného centra pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD). MPF je iniciatíva financovaná Európskou úniou (EÚ), ktorá prispieva k praktickej realizácii migračnej politiky EÚ. Cieľom MPF je posilniť dialóg a spoluprácu v oblasti migrácie a mobility medzi členskými štátmi a partnerskými krajinami mimo EÚ.


Projekt realizujeme v spolupráci s Digitálnou koalíciou Slovenskej republiky a IT Asociáciou v Moldavsku (ATIC).

EMA
bottom of page