top of page

Program Digitálne talenty sme z Moldavska rozšírili už aj na Ukrajinu

25. septembra 2023

Program pracovnej mobility pre mladých IKT odborníkov medzi Slovenskom, Ukrajinou a Moldavskom s názvom Digitálne talenty (DIGI TALENTS) umožňuje účastníkom získať nové zručnosti v TOP IKT firmách na Slovensku a pomáha tiež riešiť nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku.

Hlavným cieľom programu Digitálne talenty je prilákať a získať medzinárodný talent a pomôcť obsadiť nedostatkové pracovné pozície v IKT sektore na Slovensku. Program tiež prináša expertízu v oblasti riadenej pracovnej mobility a skúsenosti ktoré prispejú k vytvoreniu národných programov získavania talentov a kvalifikovanej pracovnej sily zo zahraničia spôsobom, ktorý je zodpovedný aj s ohľadom na rozvoj krajiny pôvodu.


Prečo Slovensko potrebuje medzinárodný talent


Od roku 2022 v Moldavsku a od júla tohto roka aj na Ukrajine hľadáme mladé IT talenty, ktoré prichádzajú na rok pracovať do technologických firiem na Slovensku.


Mladí začínajúci odborníci z Moldavska a Ukrajiny cez program Digitálne talenty prichádzajú na Slovensko, aby pracovali a stážovali v renomovaných firmách, ako sú ESET, Orange, Accenture, Multitude IT Labs, IBM a ďalšie. Počas roka na Slovensku získavajú nové skúsenosti a s pomocou našich odborníkov sa zlepšujú sa vo svojej profesii.


„Začiatok mojej cesty s Digi Talents bol trochu náročný, lebo som mal o sebe pochybnosti. Bál som sa či odvediem dobrú prácu a či ma nevyhodia už v skúšobnej dobe. V oblasti IT som nováčik, prvé skúsenosti som začal získavať len pár mesiacov predtým a spoločnosť ako ESET je známe ako špičková firma. Bál som sa, že nemám dostatočnú kvalifikáciu,” spomína na svoje začiatky v programe jeden z moldavských účastníkov, Viktor.


Viktor sa však v programe osvedčil a jeho manažér v ESET-e mu dokonca skrátil skúšobnú dobu na dva mesiace, keď videl jeho úsilie a potenciál. „Som za túto skúsenosť veľmi rád, zmenila mi život,” hovorí Viktor, ktorý sa v pred dvomi mesiacmi vrátil domov.


Digitálne talenty obohacujú Slovensko a prepájajú mladých odborníkov a firmy


Vďaka pracovnej skúsenosti vo firmách na Slovensku majú účastníci programu väčšiu šancu na uplatnenie a zároveň prinesú nové vedomosti a zručnosti na svoj domáci pracovný trh.

Program zároveň prostredníctvom stáží podporuje výmenu odborných poznatkov medzi slovenským, ukrajinským a  moldavským IKT sektorom. A v neposlednom rade rozvíja aj obchodné vzťahy medzi súkromnými spoločnosťami vo všetkých troch krajinách.


Dobrým príkladom je spolupráca, ktorá sa prostredníctvom programu rozvinula medzi Orange Slovensko a Orange Moldavsko. Dvaja účastníci programu, Ilinca a Alex, ktorí tu pracovali pre Orange Slovensko, vďaka tomu získali po návrate do Moldavska prácu v miestnom Orange.


„Táto skúsenosť bola neuveriteľne cenná a som vďačný za vedomosti a zručnosti, ktoré som tu získal. Od prvého dňa ma tím privítal a dali mi zmysluplné úlohy, ktoré mi umožnili prispieť k už prebiehajúcim projektom,” hovorí Alex, ktorý sa v januári vrátil naspäť do Moldavska.


Na základe odbornosti, ktorú Ilinca a Alex získali na Slovensku, sa v Orange Moldavsko dokonca rozhodli otvoriť nové oddelenie, kde môžu uplatniť skúsenosti, ktoré tu získali. Obaja účastníci zároveň po návrate naďalej čiastočne pracujú aj pre Orange Slovensko. Slovenský Orange tak nestratil svoju investíciu do vlastnej pracovnej sily, no prispel tiež k rozvoju partnerskej spoločnosti v Moldavsku.


„S podporou môjho vedúceho som sa naučil veci, o ktorých som ani netušil, že existujú, rozšíril som si obzory a získal som väčšie sebavedomie. Vždy, keď som mal ťažkosti s nejakými úlohami, tak mi tím Qlik Sense pomohol. Ich podpora bola nenahraditeľná. Dokonca aj atmosféra v budove bola v niečom špecifická, akoby sa vo vzduchu vznášali nadšenie a dedikovanosť - bolo tu celý čas cítiť silno priateľské prostredie pre zamestnancov,” hodnotí svoju skúsenosť Ilinca.


K Moldavsku pribudla aj Ukrajina


Program Digitálne talenty funguje už dva roky. Za ten čas sa do programu zapojilo viacero významných firiem, ktoré účastníkov zamestnali, alebo im poskytli odborné stáže. Do programu sa doteraz zapojilo 14 firiem Orange, ESET, SOITRON, IBM, Multitude IT Labs, VUB, UI42, freevision, Accenture, ČSOB, SWISS Re, Synpulse a ESB.


Moldavsko bolo prvou krajinou, v ktorej program začal, tento rok pribudla Ukrajina, pri ktorej sa sústreďujeme predovšetkým na ženy - absolventky IKT programov, či mladé profesionálky, pre ktoré je zaujímavé získať nové pracovné skúsenosti, aby naštartovali svoju kariéru.


Zatiaľ čo v moldavskej časti programu máme za sebou už niekoľko úspešných matchingov medzi firmami a účastníkmi, v ukrajinskej časti sme na Slovensku privítali prvú účastníčku v septembri 2023.


V ďalších mesiacoch budeme pokračovať v náboroch účastníkov a účastníčok v oboch krajinách, zbierať a vyhodnocovať získané poznatky, ktoré sme sa naučili z 3-ročnej realizácie programu a pripravíme tiež praktický manuál pre inštitúcie, ktoré sa budú podieľať na príprave národných programov pracovnej mobility. Celý projekt následne zakončíme záverečným seminárom, ktorý poslúži na zdieľanie získaných skúseností.


Pre aktuálne informácie z programu nás sledujte na sociálnych sieťach Facebook a LinkedIn.


Projekt je financovaný Európskou úniou prostredníctvom Partnerstva pre migráciu (MPF) Medzinárodného centra pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD). Projekt spolufinancuje SlovakAid.

EMA
bottom of page