top of page

Pokračujeme v podpore digitálnych inovácií, trhu práce a investícií v Moldavsku

16. októbra 2023

V októbri 2023 sme spustili nový projekt “Podpora trhového prostredia v Moldavsku”: Digitálne inovácie, trh práce a investície”, ktorý je pokračovaním našich doterajších aktivít v Moldavsku. Naším cieľom je aj naďalej posilňovať podnikateľské prostredie a miestne kapacity pre kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá je tak potrebná v moldavskom IKT sektore. Na základe doterajších skúseností však naše aktivity rozšírime aj o novinky - podporíme malé a stredné podniky, a to digitalizáciou a vzdelávaním ich zamestnancov.

Moldavsko má, podobne ako Slovensko, pomerne závažné ťažkosti s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily na pracovnom trhu v oblasti IT. Je preto kľúčové prijímať komplexné opatrenia, ktoré pomôžu situáciu riešiť. Medzi ne patrí vzdelávanie žien a mužov v oblasti informačných technológií, ale tiež podpora malých a stredných podnikov - prostredníctvom rozvoja kapacít a inovácií, prepájania zúčastnených aktérov a vytvárania funkčnej infraštruktúry.


Hlavným cieľom projektu je systematicky zlepšiť socio-ekonomické postavenie mladých ľudí, žien a ďalších obyvateľov v týchto regiónoch. Najbližšieho 1,5 roka (od októbra 2023 do marca 2025) sa preto budeme v štyroch regiónoch - Kišiňov, Balti, Comrat a Cahul - sústreďovať na budovanie odborných kapacít mladých ľudí, podporu zamestnanosti žien a podporu rozvoja digitálnej a podnikateľskej infraštruktúry.


Akadémia kybernetickej bezpečnosti opäť otvorí brány


Podobne, ako v našom predchádzajúcom moldavskom projekte, aj tentokrát v spolupráci so spoločnosťou ESET podporíme 20 študentov a študentiek z Technickej univerzity v Moldavsku. Študenti odboru informačnej bezpečnosti (INFOSEC) na Fakulte počítačov, informatiky a mikroelektroniky sa môžu zapojiť do Akadémie kybernetickej bezpečnosti.


Ako už názov napovedá, v programe ich čaká vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ale tiež kurzy mäkkých zručností či angličtiny, aby mali väčšie šance na uplatnenie na trhu práce. Niektorí z absolventov Akadémie dostanú tiež možnosť absolvovať medzinárodné stáže v IT firmách na Slovensku.


Na Technickej univerzite v Moldavsku tiež vytvoríme Komunitný a vzdelávací hub pre študentov. Zrekonštruujeme už existujúce priestory a vytvoríme pre študentov nové miestnosti pre komunitný život študentov a vzdelávanie.


Podporiť však chceme nielen študentov, ale aj dospelých, ktorí sa chcú kariérne posunúť. 80 žien a mužov v menej rozvinutých regiónoch bude profitovať z kurzov digitálnych zručností a z digitálneho a kariérneho mentoringu v programoch TECH Inkubátor a TECH WOMEN Inkubátor.


Ženy v IKT sektore podporíme aj prostredníctvom networkingových workshopov a organizáciou medzinárodnej konferencie WOMEN IN TECH. Okrem toho pripravujeme aj veľtrh práce v Kišiňove s názvom Career EXPO.


Novinkou je podpora malých a stredných podnikov


V novom projekte sa chceme zamerať aj na posilnenie podnikov. V regiónoch Kišiňov, Balti, Comrat a Cahul podporíme 15 malých a stredných podnikov v oblasti digitalizácie, zavádzania smart systémov a nových technológií.


Štyry z týchto podnikov budú môcť získať  mini-granty a do Balti a Comratu privedieme aj slovenských expertov a expertky, ktorí im poskytnú biznis mentoring pre zlepšenie ich konkurencieschopnosti a upevnenie postavenia na trhu.


O aktivitách vás budeme postupne informovať aj na našich sociálnych sieťach Facebook a LinkedIn.


Projekt Podpora trhového prostredia v Moldavsku”: Digitálne inovácie, trh práce a investície v trvaní od 01.10. 2023 do 30.04.2025 je realizovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

EMA
bottom of page