top of page

Čo prináša Akadémia kybernetickej bezpečnosti?

17. novembra 2021

V rámci projektu financovaného U.S. Department of State Office spúšťame ročný kurz s názvom „Akadémia kybernetickej bezpečnosti“ pre študentov a študentky Fakulty mikroelektroniky a informatiky na Technickej univerzity v Moldavsku (TUM). 1.novembra sme spustili jeho prvú časť – kurz zameraný na rozvoj mäkkých techník.

Z praxe vyplýva, že čerstvým absolventom a absolventkám vstupujúcim na pracovný trh často chýbajú mäkké techniky, ktoré sú pre ich zamestnateľnosť veľmi potrebné. A preto sme sa rozhodli venovať prvú časť Akadémie kybernetickej bezpečnosti práve týmto technikám a tak posilniť ich vstup do pracovného prostredia.


Kurz pokrýva témy ako komunikácia, flexibilita, prezentačné schopnosti, kritické myslenie, tímová práca, riešenie konfliktov, líderstvo, time manažment a iné. Okrem toho zahŕňa aj témy rodovej rovnosti, diverzitu a inkluzívne prostredie na pracovisku.


„Hlavným dôvodom, prečo som sa prihlásil na tento kurz, je záujem napredovať a naučiť sa niečo nové od špecialistov v danej oblasti. Mojou najväčšou výzvou je tímová práca, pretože vždy pracujem individuálne a ťažšie sa mi dôveruje svojim spolupracovníkom. Dúfam, že sa mi podarí prekonať tento strach a stane sa zo mňa tímový hráč s efektívnejšou komunikáciou,“ vysvetľuje Dumitru Nirca, jeden zo študentov Akadémie kybernetickej bezpečnosti.


V letnom semestri sa v Akadémii zameriame na rozvoj tvrdých zručností, čím pokryjeme širokú škálu zručností potrebných pre vstup čerstvých absolventov na pracovný trh.


V rámci Akadémie tiež poskytneme pilotný kurz s názvom „Ženy v kybernetickej bezpečnosti“ pre minimálne 30 študentiek.


Akadémia kybernetickej bezpečnosti prebieha v spolupráci s našimi partnermi TUM, ESET a TEKEDU.

EMA
bottom of page