top of page

Úspešná realizácia rozvojového projektu SlovakAid

23. novembra 2020

Úspešná realizácia rozvojového projektu SlovakAid „Schéma mobility ukrajinských študentov IT v spolupráci s vysokými školami a súkromným sektorom“ podporila príchod 33 ukrajinských študentov IT na pracovný trh v SR.

Projekt podporený z oficiálnej rozvojovej pomoci SR - SlovakAid nadviazal na pilotný program, ktorý vznikol na pôde Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEMvs).


Výsledkom projektu je poskytnutá logistická a administratívna pomoc pri príchode a podpora počas pobytu 33 ukrajinským študentom IT. V roku 2020 prišlo na Slovensko 18 študentov z ukrajinských univerzít. Napriek komplikáciám súvisiacich s epidemiologickou situáciou v podobe karanténnych opatrení, zvýšených hygienických požiadaviek, či rôznym administratívnym a byrokratickým prekážkam, zabezpečil partner projektu IT Asociácia Slovenska (ITAS) týmto študentom uplatnenie v siedmich firmách. V aktuálnom ročníku si študentov pod svoje krídla vezmú firmy PricewaterhouseCoopers, IBM, Deutsche Telekom IT Solutions, O2, Pricewise, SIEBERT + TALAŠ a BigRing Platform.


Vysoko si ceníme spoluprácu s našimi partnermi z verejných vysokých škôl, menovite s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou v Žiline, ktoré sa podieľali na príprave a realizácii spoločných študijných programov na ich univerzitách a IT fakultách.


V novembri minulého roku EMA spoločne so zástupcami vysokých škôl vycestovala do Kyjeva a Charkova s cieľom nadviazania spolupráce a výmeny skúseností v oblasti IT vzdelávania s ukrajinskými vysokými školami. S podporou slovenskej ambasády v Kyjeve sme absolvovali rokovania na piatich významných ukrajinských univerzitách. Vysoké školy na Slovensku pripravili nové študijné programy zamerané na informačné technológie a softvérové inžinierstvo v spolupráci s takými významnými univerzitami na Ukrajine ako sú Taras Shevchenko národná univerzita v Kyjeve alebo Charkovská národná univerzita rádioelektroniky.


Nová webstránka http://www.doubledegree.org vytvorená v rámci projektu, podporuje propagáciu spoločných študijných programov a poskytuje informácie ukrajinským študentom o Programe schémy mobility a o možnosti študovať a pracovať na Slovensku.


V rámci projektu experti Európskej migračnej agentúry sformalizovali fungovanie schémy mobility a vytvorili administratívne a operačné pravidlá, ktoré sú súčasťou príručky „Spoločné študijné programy s ukrajinskými vysokými školami a schéma pracovnej mobility - Administratívne a operačné programy“.


V septembri 2020 sa uskutočnil záverečný seminár projektu za účasti Ministra zahraničných a Európskych záležitostí Ivana Korčoka, zástupcov partnerských vysokých škôl, súkromných firiem a médií. Po ukončení slávnostnej časti podujatia, účastníci diskutovali o výsledkoch projektu a naformulovali odporúčania pre budúcu spoluprácu.


Podľa riaditeľa EMA Mariána Vlasatého je študentská mobilita v súčasnosti jedným z najefektívnejších spôsobov prilákania zahraničných talentov, ktorý môže pomôcť s nedostatkom vysokokvalifikovaných pracovníkov na Slovensku. „Slovenská republika dnes viac ako inokedy potrebuje pripraviť systémovú politiku na pritiahnutie talentov zo zahraničia, ako aj cielenú politiku pre návrat slovenských odborníkov na Slovensko. Štátny program oslovenia a získania talentov je základom, ak chceme obstáť v súboji o talenty s okolitými krajinami EÚ. V tejto súvislosti preto oceňujeme prístup Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré je v tejto oblasti veľmi aktívne,“ zdôraznil riaditeľ EMA.

EMA
bottom of page