© 2019 by Európska migračná agentúra (EMA)

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn - Grey Circle

Aktuálne otvorené pozície:

Pozícia:

Finančný manažér

Zamestnávateľ:                                            Európska migračná agentúra (EMA)

Miesto práce:                                                 Palisády 29, Bratislava

Druh pracovného pomeru:                       Práca na živnosť a mandátnu zmluvu.  Plný úväzok

Termín nástupu:                                           Preferujeme čo najskorší možný termín nástupu.

Celková mzda:                                               1.200 EUR (brutto)

Finančný manažér

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Európska migračná agentúra (EMA) hľadá do svojho tímu finančného manažéra so skúsenosťami z finančného a administratívneho riadenia projektov a s dobrou orientáciou v administratíve a účtovníctve. Skúsenosti s verejným obstarávaním sú vítané.

Projekty, na ktorých EMA aktuálne pracuje, sa týkajú tém návratov slovenských pracovníkov, študentskej a pracovnej mobility zahraničných študentov a mladých odborníkov, a to najmä v oblasti IT.

 

Projekty sú aktuálne financované SlovakAid, Ministerstvom zahraničných veci a európskych záležitostí SR a Európskou komisiou.

Pod vedením riaditeľa agentúry a projektového manažéra bude finančný manažéra zodpovedať za:

 • administratívne a finančné riadenie organizácie a jednotlivých zverených projektov vrátane finančného plánovania,

 • nastavenie a udržiavanie administratívnych a finančných procesov organizácie vrátane systému archivácie účtovnej a projektovej dokumentácie,

 • monitorovanie čerpania finančných prostriedkov v súlade so schváleným obsahom projektov a podľa finančných a administratívnych pravidiel donorov vrátane zabezpečenia dostatočného a plynulého čerpania výdavkov,

 • spracovanie žiadostí o platbu vrátane vyhotovenia a zberu podpornej dokumentácie súvisiacej s implementáciou a financovaním projektov,

 • prípravu podkladov na realizáciu hotovostných a bezhotovostných platieb dodávateľom a zamestnancom,

 • prípravu rozpočtov na nové projekty v spolupráci s projektovými manažérmi,

 • spracovanie podkladov súvisiacich s personálnou a mzdovou agendou, komunikácia s účtovníkom organizácie,

 • komunikácia s donormi prípadne s orgánmi kontroly a auditu.

 

Požiadavky na zamestnanca

 

Vzdelanie a skúsenosti:

 • Vysokoškolské vzdelanie, prednostne v oblasti účtovníctva, administratívy, ekonómie, obchodu a riadenia podnikov alebo alternatívnej kombinácie relevantných školení a skúseností v oblasti účtovníctva, administratívy alebo financií,

 • 2 roky skúseností s finančným a administratívnym riadením projektov,

 • Znalosť neziskového prostredia alebo operačných programov EÚ je výhodou,

 • Vysoká úroveň počítačovej gramotnosti, výborná znalosť MS Office, predovšetkým Excelu,

 • Anglický jazyk – úroveň B2,

 • Vodičský preukaz B.

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Aktívny a iniciatívny prístup,

 • Schopnosť analyzovať a riešiť problémy,

 • Výborné organizačné schopnosti, zodpovednosť, asertivita a osobné nasadenie,

 • Záujem o oblasti činnosti organizácie.

 

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Práca v dynamicky sa rozvíjajúcej organizácii,

 • Možnosť získať detailné skúsenosti s finančným riadením projektov podporených rôznymi donormi,

 • Prijemné kancelárske priestory v areáli Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku,

 • Flexibilný pracovný čas a možnosť práce z domu na základe dohody.

 

Informácie o výberovom konaní

Ak Vás ponuka zaujala, svoje CV a krátky motivačný list pošlite na info@migrationagency.eu do 02.9.2019. Do predmetu emailu uveďte Finančný manažér. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 15.9.2019. V tejto fáze ponúkame zmluvu na 6 mesiacov s veľkou pravdepodobnosťou predĺženia. Preferujeme čo najskorší možný termín nástupu.

 

Pozícia:

Projektový koordinátor

Zamestnávateľ:

Európska migračná agentúra (EMA)

Miesto práce: 

Palisády 29, Bratislava

Druh pracovného pomeru:

Práca na živnosť a mandátnu zmluvu.  Plný úväzok

Termín nástupu:

Preferujeme čo najskorší možný termín nástupu.

Celková mzda: 

Mesačna mzda

od 1 100 EUR do 1 300 EUR (brutto)

Projektový koordinátor

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Európska migračná agentúra (EMA) hľadá do svojho tímu projektového koordinátora so skúsenosťami z riadenia a realizácie neziskových projektov a dobrou orientáciou v prostredí eurofondov a operačných programov. Skúsenosti  s témou migrácie sú vítané.

Projekty, na ktorých EMA aktuálne pracuje, sa týkajú tém návratov slovenských pracovníkov, študentskej a pracovnej mobility zahraničných študentov a mladých odborníkov, a to najmä v oblasti IT. Projekty sú aktuálne financované SlovakAid, Ministerstvom zahraničných veci a európskych záležitostí SR a Európskou komisiou.

 

Pod vedením riaditeľa agentúry a projektového manažéra bude Projektový koordinátor zodpovedať za:

 • včasnú, efektívnu a správnu realizáciu projektových aktivít v súlade so zmluvami o dotáciách na projekty,

 • monitoring realizácie projektových aktivít, vyhodnocovanie  projektových aktivít a v prípade potreby vypracovanie návrhu na ich zmenu,

 • mesačné monitorovanie čerpania finančných prostriedkov v súlade so schválenými projektami a podľa administratívnych pravidiel donorov,

 • asistenciu a koordináciu s finančným manažérom pri spracovaní žiadostí o platbu a inej podpornej dokumentácie súvisiacej s financovaním projektov,

 • komunikáciu s riadiacim orgánom, organizáciami štátnej správy, projektovými partnermi a inými subjektmi,

 • prípravu podkladov na stretnutia s partnermi, poradné výbory projektov, spracovanie záverov a správ zo stretnutí,

 • získavanie a spracovanie informácií týkajúcich sa tém migrácie a mobility (pozri záhlavie inzerátu) 

 • koordináciu prípravy webovej stránky a propagačných materiálov,

 • prípravu informačných a PR výstupov projektu,

 • dodržiavanie  administratívnych a finančných procesov organizácie,

 • vypracovanie naratívnych projektových správ,

 • realizácia služobných ciest;

 

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie a skúsenosti:

 • Vysokoškolské vzdelanie, prednostne v oblasti medzinárodných vzťahov, ekonómie, a riadenia procesov alebo alternatívnej kombinácie relevantných školení a skúseností v oblasti riadenia a implementácie projektov;

 • 2 roky skúseností s riadením a realizáciou projektov;

 • Znalosť neziskového prostredia alebo z oblasti migrácie výhodou

 • Vysoká úroveň počítačovej gramotnosti, výborná znalosť MS Office,

 • Anglický jazyk – úroveň B2,

 • Vodičský preukaz B.

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Aktívny a iniciatívny prístup,

 • Schopnosť analyzovať a riešiť problémy,

 • Výborné organizačné schopnosti, zodpovednosť, asertivita a osobné nasadenie,

 • Záujem o oblasti činnosti organizácie.

 

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Práca v dynamicky sa rozvíjajúcej organizácii,

 • Možnosť získať detailné skúsenosti s finančným riadením projektov podporených rôznymi donormi,

 • Prijemné kancelárske priestory v areáli Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku,

 • Flexibilný pracovný čas a možnosť práce z domu na základe dohody.

 

Informácie o výberovom konaní

Ak Vás ponuka zaujala, svoje CV a krátky motivačný list pošlite na info@migrationagency.eu do 02.9.2019. Do predmetu emailu uveďte Projektový koordinátor. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 15.9.2019. V tejto fáze ponúkame zmluvu na 6 mesiacov s veľkou pravdepodobnosťou predĺženia. Preferujeme čo najskorší možný termín nástupu.

 

Pozícia:

Výskumný pracovník

Zamestnávateľ:

Európska migračná agentúra (EMA)

Miesto práce: 

Palisády 29, Bratislava

Druh pracovného pomeru:

Práca na živnosť a mandátnu zmluvu.  100% úväzok alebo externá spolupráca.

Termín nástupu:

Preferujeme čo najskorší možný termín nástupu.

Celková mzda: 

Mesačna mzda 1.500 EUR (brutto)

Výskumný pracovník

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Európska migračná agentúra (EMA) hľadá do svojho tímu výskumného pracovníka so skúsenosťami z oblasti sociálneho výskumu. Výhodou sú skúsenosti s praktickým prácou alebo výskumom v migrácii alebo príbuzných.

Projekty, na ktorých EMA aktuálne pracuje, sa týkajú tém návratov slovenských pracovníkov, študentskej a pracovnej mobility zahraničných študentov a mladých odborníkov, a to najmä v oblasti IT. Projekty sú aktuálne financované SlovakAid, Ministerstvom zahraničných veci a európskych záležitostí SR a Európskou komisiou. Výskumník bude zodpovedný najmä za zber kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov v rámci týkajúcich sa mobility zahraničných študentov a návratov pracovníkov na Slovensko, ako aj vypracovanie záverečných správ výskumov v spolupráci s projektovým tímom organizácie.

 

Pod vedením riaditeľa agentúry a projektového manažéra bude výskumník zodpovedať za:

 • Samostatné riešenie výskumných úloh vrátane realizácie kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu, sekundárneho výskumu legislatívy a domácej a zahraničnej literatúry

 • Príprava výslednej výskumnej správy s formuláciou odporúčaní pre zainteresované strany

 • Vývoj výskumných projektov  v hlavných oblastiach činnosti organizácie

 • Participácia na ďalších projektoch organizácie

 

Požiadavky na zamestnanca

 

Vzdelanie a skúsenosti:

 • Vysokoškolské vzdelanie 2. alebo 3. stupňa v oblasti sociálnych vied (medzinárodné vzťahy, sociológia, sociálna geografia, antropológia a pod.)

 • 2 roky skúseností s realizáciou praktického výskumu – vyžadujeme zoznam publikácií

 • Znalosť oblasti migrácie výhodou

 • Vysoká úroveň počítačovej gramotnosti, výborná znalosť MS Office

 • Anglický jazyk – úroveň C1

 • Vodičský preukaz B

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Záujem o oblasti činnosti organizácie

 • Iniciatívnosť a ochota podieľať sa na rozvoji výskumných aktivít organizácie

 • Výborné komunikačné zručnosti a písomný prejav

 

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Práca v dynamicky sa rozvíjajúcej organizácii

 • Možnosť získať  skúsenosti s realizáciou výskumných  projektov podporených rôznymi donormi

 • Prijemné kancelárske priestory v areáli Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

 • Flexibilný pracovný čas a čiastočná možnosť práce z domu na základe dohody

 

Informácie o výberovom konaní

Ak Vás ponuka zaujala, svoje CV so zoznamom publikácií a motivačný list pošlite na info@migrationagency.eu do 2.9.2019.
Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 15.9.2019.
V tejto fáze ponúkame zmluvu na 4 mesiace s veľkou pravdepodobnosťou predĺženia. Preferujeme čo najskorší možný termín nástupu.

 
EMA_orange_SK_170x70.png